59 - 128, § 1, Ал
 
الإشعارات
مسح الكل
59 - 128, § 1, Ал
59 - 128, § 1, Ал
المجموعة: مسجّل
انضم: 2021-10-23
New Member

نبذة عني

ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., ДВ. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., доп. ДВ. бр. 101 от 27 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г.,, изм. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., изм.

 

 

 

 

ДВ. бр.33 от 19 Април 2019г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., видеоигри изм. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм.

 

 

 

 

ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2019г. , изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. 4) Предоставените до 30 юни 2006 г. 3 се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят. 1 за целите на чл. Лице, регистрирано на основание чл. 1, се смята за регистрирано и по ал. 12 и информацията в електронните регистри по ал. Данъчната основа при вътреобщностни доставки по чл. 5 и 6 се упражнява в данъчния период, през който е извършена доставката на стоката или услугата, или в един от следващите 12 данъчни периода чрез съставяне на протокол за определяне размера на неползвания при придобиването данъчен кредит, който лицето може да приспадне, и отразяването му в дневника за покупки и справка-декларацията за този данъчен период. 2, т. 1 и 2 се прилагат чрез възстановяване на разликата между съответната ставка по ал. София, Бул. Христо Ботев 1 (Петте кьошета) или чрез куриер. Освободен от данък е вносът на стоки, внасяни в личния багаж, и вносът на тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, както и вносът на непенливо вино и бира, от екипажи на транспортните средства, използвани за пътуване от трета страна или територия, на базата на парични и количествени прагове, които се определят с правилника за прилагане на закона.

 

 

 

 

3. К0 е 1, ако при придобиване на стоката или получаване на услугата регистрираното лице изцяло е приспаднало данъчен кредит, тъй като е възнамерявало да я използва в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит; в този случай коефициентът по чл. Макар че представяме новите колекции на водещи европейски производители, ние се стремим да дадем възможност на потребители с различни финансови възможности да притежават чифт хубави, но и евтини обувки, с които ходенето ще бъде върховно удоволствие. Като директен вносител ние гарантираме 100% за оригиналността и качеството на продуктите. 4) При постъпило от друга държава искане за обмен на информация по ал. 2 не са изпълнени непосредствено преди да започне това изпращане или транспортиране, като към този момент се прилага ал. 2) Начисляването на данъка при внос по специалния режим се извършва от митническите органи, като размерът на данъка се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение. 4. да уведоми компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, в която собственикът на вещта е регистриран по този закон, за издадения документ по т. 10) Данъчно задължено лице - доставчик/получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в Националната агенция за приходите данни за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива, както и за промяната в тях.

الموقع

الوظيفة

adviceprices.news
شبكات التواصل الاجتماعي
نشاط العضو
0
مشاركات المنتدى
0
المواضيع
0
الأسئلة
0
إجابات
0
تعليقات السؤال
0
أعجبني
0
إعجابات مُتلقاة
0/10
التقييم
0
مقالات المدونة
0
تعليقات المدونة
شارك: